EUDEC


W ramach projektu PRELUDIUM zaprojektowano bazę danych aktów prawnych o nazwie EUDEC, na której przeprowadzono weryfikację ilościową hipotez. EUDEC składa się z 1218 aktów prawnych UE, które:

  • są aktami ustawodawczymi (tylko rozporządzenia, dyrektywy i decyzje oraz decyzje ramowe);
  • zostały przyjęte w zwykłej procedurze ustawodawczej (współdecydowaniu) i w specjalnej procedurze ustawodawczej (w konsultacji);
  • zostały uchwalone w czasie piątej i szóstej kadencji Parlamentu Europejskiego (1 maj 1999 r. – 6 czerwiec 2009 r.);
  • były przedmiotem minimum jednej poprawki Parlamentu Europejskiego.

Baza może być wykorzystywana przez badaczy UE do testowania swoich hipotez.

Baza w formacie pliku excel (.xlsx): EUDEC

Reklama