MEPDAT7


Baza składa się ze zmiennych na temat wszystkich posłów (MEPs) do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji (lata 2009-2014). Źródłem informacji był portal VoteWatch oraz strona internetowa Parlamentu Europejskiego. Deputowanych opisano za pomocą takich kategorii jak, m.in.:

 • wiek
 • płeć
 • narodowość
 • liczba uzyskanych sprawozdań (ustawodawcze, nieustawodawcze, ZPU, SPU, CNS, APP, BUD)
 • lojalność w głosowaniach wobec grupy politycznej i narodowej
 • frekwencja w głosowaniach
 • pełnienie ważnych funkcji w Parlamencie
 • doświadczenie
 • ekspertyza
 • liczba zgłoszonych poprawek
 • i innych.

Baza danych powstała w ramach projektu „Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014)” prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim i koordynowanym przez Pawła Musiałka, Dariusza Stolickiego i moją osobę.

Informacje o zmiennych zostały zebrane przez koordynatorów projektu oraz studentów krakowskich uczelni: Joannę Babiarz, Katarzynę Chumińską, Julię Gepner, Martę Hoffmann, Agnieszkę Kobak, Agnieszkę Koćmiel, Adriana Olecha, Annę Oliwę, Magdalenę Patoń, Agatę Piekarską, Katarzynę Rhein, Katarzynę Rosół, Kamilę Sikorę, Katarzynę Srokę, Natalię Stręk, Joannę Wdowik, Karolinę Włodarczyk i Łukasza Wolszczaka.

Baza  w formacie .xlsx (excel): MEPDAT7

Reklama