O MNIE


20160512_142137Nazywam się Adam Kirpsza. Jestem pracownikiem w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 r. uzyskałem stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (z wyróżnieniem) na podstawie rozprawy „Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego” (promotor: prof. dr hab. Janusz Węc). Niniejsza rozprawa otrzymała w 2015 r. trzy nagrody: Prezesa Rady Ministrów, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Jestem również absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stosunków międzynarodowych w INPiSM UJ.

Moje zainteresowania oscylują wokół: procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej, prawa UE, negocjacji, metod statystycznych, statusu mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i bezpieczeństwa drogowego. Przyjmuję bardziej empiryczne i praktyczne podejście do nauki – staram się przeprowadzać takie badania, których wyniki można zastosować w praktyce.

Moje CV:

Reklama